Diversimals

Un fanzine sobre diversitat en el món animal

Diversimals és un fanzine sobre diversitat animal. I nosaltres entenem la diversitat de la natura de manera molt ampla: d’una banda, trobareu animals fantàstics —amb el seu nom al costat— creats a partir de la tècnica del cadàver exquisit. D’altra banda, intercal·lats entre els animals fantàstics, descobrireu deu espècies animals caracteritzades per una diversitat afectiva i sexual poc coneguda però molt comú en la natura.
Totes les creacions plàstiques s’han fet amb la tècnica del collage, tant amb text com amb imatges.
A més a més, a classe hem aprofitat per jugar amb la sonoritat dels noms que hem inventat per als animals fantàstics. La poesia sonora o fonètica, que així és com s’anomena el que hem fet, la van desenvolupar els artistes futuristes i dadaistes.

Este recurso se puede distribuir, copiar y remezclar citando la fuente y manteniendo esta licencia.

Colección

documento

adicional

Presentación del recurso